Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Kinh Doanh
Danh Mục Sản Phẩm
Kỹ Thuật Trang Trại
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Lâm Thanh Liêm
0919 599 600
Lâm Thanh Liêm
0919 599 600
Lâm Thanh Liêm
0919 599 600
Liên kết website
Cơ sở pháp lý

Bộ hồ sơ vận chuyển heo rừng (Chi cục kiểm lâm)

( Cập nhật : 07/10/2012 20:58:25 )

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm có 2 phần: Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố xác nhận cho phép vận chuyển vào Bản Kê Lâm Sản. Thú Y quận sẽ kiểm tra lịch chủng ngừa, bấm số tai và niêm phong trước khi heo xuất trại.

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ.
 

                                    Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tôi tên là:  LÂM THANH LIÊM
Địa chỉ nuôi:  Thửa 1048 Long Phước, Phường Long Phước, quận 9, thành phố HCM
Nay tôi xin chuyển trại từ địa chỉ trên, số lượng ….. con heo rừng gây nuôi ( bảng kê dưới đây) ; nguồn gốc do chúng tôi gây nuôi tại trại .
 

Stt
Tên tiếng Việt
Tên khoa học
Số lượng
Giới tính
Trọng lượng
(kg/con)
đực
cái
01
Heo rừng
Sus Scrofa
 
 
 
 
02
Heo rừng
Sus Scrofa
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 

 
Địa chỉ đến: …………………………………………………………………………….
Phương tiện vận chuyển: ………………………………………………………………
Thời gian vận chuyển từ: ngày ……………….
                                                     Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày … tháng .. năm ….
                                                                                        Chủ Trại
 
                                                                                    LÂM THANH LIÊM
 
 
 
                            
                          
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số …../2012-/HĐ-KT
-         Căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành ngày 25/09/1989 của Hội đồng Nhà nước.
-         Căn cứ vào Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hộ Đồng Bộ Trưởng ban hành về chế động hợp đồng Kinh tế.
-         Căn cứ vào khả năng và thoả thuận của 02 bên:
   Hôm nay, ngày … tháng … năm 2012 .
Bên A: (bên bán): Trại Heo rừng Thanh Liêm  Đại diện : Ông LÂM THANH LIÊM
Địa chỉ:  Thửa 1048 Long Phước, Phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Bên B: (Bên mua)    
Ông: ……………………………………………………………………………….…………..
Địa chỉ:   ………………………………………………………………………………
Hai bên ký đồng mua bán Động vật hoang dã như sau:

Stt
Tên Việt nam
Số lượng
Trọng lượng , kích thước
Đơn giá
Thành tiền
01
Heo rừng
…. con
60kg/con
…… đ/con
…………….. đ
01
Heo rừng
…. con
14kg/con
…… d/con
….…………. đ
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỘNG
… con
 
 
…………. đ

 
Bên A chịu trách nhiệm làm giấy phép vận chuyển theo quy định cho Bên B đến địa chỉ nói trên cho bên B:
Điều 3: Hình thức thanh toán: tiền mặt sau khi giao hàng;
Bên B sẽ thanh toán dứt điểm cho Bên A số tiền nói trên ngay khi nhận đủ hàng.
-         Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên B chịu.
Điều 4: Mọi thay đổi về hợp đồng của 02 bên có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng phải thông báo cho nhau biết.
Điều 5: Hai bên cam kết thực hiện đúng nội quy hợp đồng. Trong quá trình thực hiện có gì phát sinh ngoài hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết và bổ sung cho sau bằng phụ lục hợp đồng.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
Khi hai bên đã giao và nhận đủ theo hợp đồng ký trên thì hợp đồng coi như đã thanh lý./
ĐẠI DIỆN BÊN B (Bên mua)                                          ĐẠI DIỆN BÊN A (Bên bán)
            Ký tên                                                                                        Ký tên      
 
 
 
         
 

CHI CỤC KiỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
TRẠI HEO RỪNG THANH LIÊM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thửa 1048 LongPhước, Q.9, TP.HCM
–—¥–—
Số: 01/2012-TL/BKLS
BẢNG KÊ LÂM SẢN
(Kèm theo ………………………………………ngày………………/…………   / 2012 của………………………………………………)
TT
TÊN LÂM SẢN
NHÓM
ĐƠN VỊ TÍNH
QUY CÁCH
SỐ LƯỢNG (Con)
KHỐI LƯỢNG (kg)
GHI CHÚ
1
Heo rừng
 
Con
60 kg/con
 
 
 
2
Heo rừng
 
Con
14kg/con
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ngày .. tháng .. năm 2012                            
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TỔ CHỨC CÁ NHAN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN
LÂM THANH LIÊM
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
                                                   

 
 
 
Thông tin liên quan
Quy định đảm bảo an toàn thực phẩm.Thông tư số 15/2012/TT-BYT  (05/01/2016)
Pháp lệnh Thú Y  (05/01/2016)
QUY HOẠCH CHĂN NUÔI TỪ NAY ĐẾN 2025 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  (18/12/2015)
Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn sản phẩm  (22/02/2012)
Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y  (22/02/2012)
Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm  (22/02/2012)
Chứng nhận Đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã  (22/02/2012)
0919 599 600
Video Clip         Xem thêm ...
Get the Flash Player to see this player.
Thông Tin Cần Biết
Tỉ Giá - Giá Vàng
Thời Tiết
Chứng Khoán (HOSE)
Chứng Khoán (HNX)
Chứng Khoán (OTC)
Lượt truy cập : 1025571
Trực tuyến : Error writing to database